Δυνατότητες

Πελάτης

Μέλος

Συνεργάτης

Μπορεί να αγοράζει προϊόντα σε τιμές μέλους

(-30% από τις τιμές κατάλογου).

cancelokok
Συγκεντρώνει  πόντους από τις αγορές τουςcancelokok
Επιστροφή χρημάτων βάση των πόντων που έχει συγκεντρώσει.cancelokok
Μπορεί να πουλάει τα προϊόντα.cancelcancelok
 Συμμετοχή στα προγράμματα κινητήρων της εταιρίας

(δώρα, χρηματικά έπαθλα, ταξίδια).

cancelcancelok
Μπορεί να συστήνει νέα μέλη.cancelcancelok
Επιπλέον έκπτωση, έως -21% στις προσωπικές του, αγορές ανάλογα με τον τζίρο της ομάδας του.
cancelcancelok
Παίρνει προμήθειες (ως και +30%) από τις αγορές των ατόμων που έχει συστήσει και απ’ όλη την ομάδα που έχει δημιουργηθεί.cancelcancelok
  Κόστος συμμετοχής. Δεν υπάρχει δυνατότητα.3.80€ ή Δωρεάν με αγορά κάποιου προϊόντος.15€ ή 65€
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές, ούτε καμία υποχρέωση για ελάχιστες μηνιαίες παραγγελίες, απόλυτη ελευθερία επιλόγων!